Home

O NÁS                    číslo nadačního účtu 209685098/0300

Vážení příznivci našeho fondu, vážení dárci, vážení uživatelé,

po devíti letech jsme se rozhodli činnost nadačního fondu ukončit k datu 1. 1. 2016 a vstoupit do likvidace. Rádi bychom Vám všem, kteří jste nám byli nakloněni, využívali našich aktivit a především nám finančně pomáhali, chtěli poděkovat.

Ke konci roku 2015 jsme finanční prostředky (dary od drobných dárců i dar sponzorský od společnosti RWE byly využity na polohovací postele, kompenzační pomůcky a na aktivizační projekty seniorů při domovech) věnovali těmto organizacím: 

Domov pro seniory Vrbno, Diakonie Myslibořice, Centrum Na verandě Beroun, Hospicová péče sv. Zdislavy  Liberec.  

Děkujeme pravidelným dárcům, kteří svými částkami pomohli financovat Veselého seniora a jeho aktivity. Finanční prostředky ještě začátkem roku 2016 přerozdělíme.

Luboš Hladík, Janda Karel, Daniel Krycha, Pekárková Ivana, Voldřichová Hana, Trávníčková Radka, Tykalová Zdenka.

Prosíme, aby dárci na konto nadačního fondu od nového roku 2016 už finance neposílali.

Děkujeme dárcům, kteří částkou 30 Kč podpořili DMS kampaň. Na kontě je 18 681,23 Kč. Částku během ledna 2016 věnujeme vybranému domovu pro seniory.  DMS, prosím, už neposílejte. Kampaň jsme již ukončili.

Přejeme všem pěkné Vánoce a do nového roku hodně štěstí a zdraví!

Tým NF Veselý senior

Pomáháme seniorům k aktivnímu životu 

Stáří je etapou života, která čeká každého z nás  a proto bychom ji neměli ignorovat".

Veselý senior, nadační fond, byl založen v roce 2006, aby pomáhal šířit myšlenku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity.

Posláním fondu je také změnit dosavadní stereotypní pohled na stáří.

Fond svou činností a finančními možnostmi přispívá i ke zlepšení podmínek seniorským organizacím. 

Veselý senior podporuje aktivizaci a edukaci seniorů a jejich volnočasové aktivity.

Fond do svých projektů zařazuje osvětu a mezigenerační programy.

Proč název "Veselý"?

S pozitivním přístupem a humorem se situace řeší mnohdy snadněji. I senioři, at už nemocní či zdraví, touží po humoru, vlídném zacházení, dotyku, společenském vyžití a pocitu, že jsou ještě užiteční.

Senioři i v pokročilém věku mohou být společnosti prospešní.

ZÁKLADNÍ CÍLE NADAČNÍHO FONDU                           

  • NF Veselý senior pomáhá šířit myšlenku aktivního stárnutí
  • Propaguje mezigenerační výměnu názorů, zájmů, činností mezi mladší a starší generací
  • Snaží se o integraci seniorů do společnosti prostřednictvím aktivizačních programů
  • Podporuje projekty určené seniorům
  • NF Veselý senior pět let realizoval pilotní projekt Burza vzájemné pomoci - přestaňte být sami!
NAJDETE NÁS
I NA FACEBOOKU                                          
 
Autor titulní fotografie je Roman Sluka, profesionální fotograf; http://www.sluka-photo.com/

Stránky byly vytvořeny s pomocí www.weps.cz